Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #179
  askscn
  Keymaster

  DeFi หรือ Decentralized Finance นั้นเป็นการเรียกระบบต่างๆ ในโลกการเงินแบบไร้ตัวกลางเกือบทุกรูปแบบ อาทิ การค้ำประกัน การปล่อยกู้ การโอน ไปจนถึงมรดก

  ทั้งนี้หากมีการกล่าวถึงระบบการเงินแบบเก่า ๆ การทำธุรกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้นต้องมีการดำเนินการผ่านทางธนาคารหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณหนึ่งรวมไปถึงการใช้สินทรัพย์และเครดิตหลายอย่างในการยื่นกู้หรือทำธุรกรรม หรือพูดง่าย ๆ ก็คือในระบบแบบเก่า ๆ นั้นการจะทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตามมัก “มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การโอนเงินข้ามประเทศ การขอกู้เงิน การทำสัญญาค้ำประกัน

  ส่วนระบบการเงินด้วยแนวคิด DeFi นั้นจะมีไอเดียหลัก ๆ คือ
  1. ทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ (หรือใช้บริการแพลตฟอร์มที่ให้บริการ) นั้นเท่ากับทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถือข้อมูลในระบบอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บัญชีและรายการธุรกรรมต่างๆ (แน่นอนว่าสิ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านี้คือรหัสทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ได้มีข้อมูลละเอียดขนาดชื่อ ที่อยู่ของเจ้าตัวจริงๆ)
  2. ตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือได้โดยการนำข้อมูลไปตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้ใช้หลายๆ คนมีอยู่ในมือ
  3. ความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมที่มีความเป็นอิสระสูงมาก
  4. โดยมากทางระบบแทบจะไม่ขอเครดิตหรือข้อมูลผู้ใช้มากนัก เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติหรือจำนวนเหรียญในกระเป๋าเท่านั้น!
  5. ประหยัดเวลา ใช้ระยะเวลาเพียงหลักนาทีไปถึงชั่วโมงในการยื่นทำธุรกรรม แม้กระทั่งการกู้และค้ำประกันก็ตาม

  ที่มา: https://www.finnomena.com/bitkub/defi/

  #7468
  panamavalue326
  Participant

  Neben jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliensektor bietet die Panama Value Invest Corporation auch hervorragende Kontakte und Marktkenntnisse, um Ihnen eine schnelle, reibungslose und vertrauensvolle Abwicklung Ihres Immobilieninvestments zu ermöglichen. Entdecken Sie die besten auswandern panama immobilien. Erfahren Sie mehr Details, besuchen Sie unsere Website

  #8501
  Malina
  Participant

  Many internet games are highly amusing; I frequently play trap the mouse in my spare time; it’s a lot of fun.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.