Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #180
  askscn
  Keymaster

  DeFi หรือ Decentralized Finance นั้นเป็นการเรียกระบบต่างๆ ในโลกการเงินแบบไร้ตัวกลางเกือบทุกรูปแบบ อาทิ การค้ำประกัน การปล่อยกู้ การโอน ไปจนถึงมรดก

  ทั้งนี้หากมีการกล่าวถึงระบบการเงินแบบเก่า ๆ การทำธุรกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้นต้องมีการดำเนินการผ่านทางธนาคารหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณหนึ่งรวมไปถึงการใช้สินทรัพย์และเครดิตหลายอย่างในการยื่นกู้หรือทำธุรกรรม หรือพูดง่าย ๆ ก็คือในระบบแบบเก่า ๆ นั้นการจะทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตามมัก “มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การโอนเงินข้ามประเทศ การขอกู้เงิน การทำสัญญาค้ำประกัน

  ส่วนระบบการเงินด้วยแนวคิด DeFi นั้นจะมีไอเดียหลัก ๆ คือ
  1. ทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ (หรือใช้บริการแพลตฟอร์มที่ให้บริการ) นั้นเท่ากับทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถือข้อมูลในระบบอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บัญชีและรายการธุรกรรมต่างๆ (แน่นอนว่าสิ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านี้คือรหัสทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ได้มีข้อมูลละเอียดขนาดชื่อ ที่อยู่ของเจ้าตัวจริงๆ)
  2. ตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือได้โดยการนำข้อมูลไปตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้ใช้หลายๆ คนมีอยู่ในมือ
  3. ความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมที่มีความเป็นอิสระสูงมาก
  4. โดยมากทางระบบแทบจะไม่ขอเครดิตหรือข้อมูลผู้ใช้มากนัก เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติหรือจำนวนเหรียญในกระเป๋าเท่านั้น!
  5. ประหยัดเวลา ใช้ระยะเวลาเพียงหลักนาทีไปถึงชั่วโมงในการยื่นทำธุรกรรม แม้กระทั่งการกู้และค้ำประกันก็ตาม

  ที่มา: https://www.finnomena.com/bitkub/defi/

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.