Welcome to the Ask SCN Community Forums TH Forum คำถามเกี่ยวกับ Altcoins Coin กับ Token ต่างกันอย่างไร?

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #178
  askscn
  Keymaster

  หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเงินดิจิทัลบางตัวถึงเรียกว่าเหรียญ (Coin) แต่ขณะที่บางตัวกลับเรียกว่าโทเคน (Token) มันแตกต่างกันยังไง ทำไมถึงต้องมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งในประเทศไทยนั้น พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยจำแนกความแตกต่างทั้งสองประเภทไว้ดังนี้

  เหรียญคริปโตเคอเรนซี่ หรือ Coin
  พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้กำหนดว่าเหรียญหรือคริปโตเคอเรนซี่นั้นให้คำจำกัดความไว้ว่า เป็นหน่วยข้อมูลที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ มีลักษณะเป็นเหมือนกับเงินในรูปแบบดิจิทัลนั่นเอง โดยเหรียญอย่าง Bitcoin และ Ethereum ก็จัดอยู่ในประเภทนี้

  โทเคนดิจิทัล หรือ Token
  พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้ให้คำจำกัดความโทเคนดิจิทัลไว้ว่า เป็นหน่วยข้อมูลที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ถูกสร้างขึ้นมาเสมือนเป็นตัวแทนสิทธิที่จะเข้าร่วมลงทุนหรือได้รับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยแบ่งได้ย่อยเป็น 2 ประเภทก็คือ
  2.1 โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) เปรียบเสมือนเป็นตั๋วที่ใช้ในการแลกสิทธิในการรับสินค้าหรือบริการ เช่น สิทธิในการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือบางครั้งก็มีการแจกจ่ายแทนผลตอบแทนในการร่วมใช้บริการอย่างเช่นโทเคน BAT ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะได้รับหากเลือกที่จะรับชมโฆษณาต่าง ๆ ระหว่างการท่องอินเตอร์เน็ตผ่าน Brave Broser โดยจะไม่สามารถนำไปใช้จ่ายภายนอกได้เหมือนกับเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ทั่ว ๆ ไป
  2.2 โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนสิทธิและร่วมลงทุนธุรกิจ ผู้ถือครองจะมีสิทธิในการรับส่วนแบ่งรายได้หรือเงินปันผลเปรียบเหมือนการถือครองหุ้นในบริษัทนั่นเอง

  #2431
  Samuel Jackson
  Participant

  Thanks for sharing highly engaging and creative post

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.